Faculty of Allied Medical Sciences

Study Plans & Program Files

Advisory Plan 2019-2020

Flow Chart 2019-2020

Courses Description 2019-2020

انجليزي الخطة الدراسية قسم البصريات2019

وصف المواد الأنجليزي قسم علم البصريات 2019

الخطة الشجرية بصريات 2019 2020 - انجليزي

Study Plan 2015-2016

Course Description 2015-2016

Advisory Plan 2017-2018

Brochure